Centrum U Bartoloměje, p.s.s.

Centrum U Bartoloměje, poskytovatel sociálních služeb, Kutná Hora, je příspěvková organizace Středočeského kraje, která poskytuje různé sociální služby lidem s mentálním postižením a jejich rodinám převážně z okresu Kutná Hora.

POSLÁNÍ:

Posláním organizace je podpora a pomoc lidem s postižením a jejich rodinám v oblastech, které sami neumí nebo nemohou zvládnout.

Naším cílem je naučit je samostatnosti a přiblížit je co nejvíce k běžnému způsobu života.

 

CÍLOVÁ SKUPINA:

Centrum U Bartoloměje, p.s.s., poskytuje individuální péči v denním stacionáři dětem, mládeži a dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 3 let, v pobytových službách mládeži a dospělým osobám s mentálním postižením, o které se rodina nemůže starat. 

VĚKOVÁ STRUKTURA DLE JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB:

- denní stacionář:  3 - 64 let

- týdenní stacionář:  16 - 64 let

- domov pro osoby se ZP:  16 - 80 let

- sociální rehabilitace: 18 - 64 let

- chráněné bydlení: 18 - 64 let

 

CÍLE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:

            -          Zlepšení schopnosti sebeobsluhy (hygiena, stolování, používání WC )

-          Zlepšení schopnosti se samostatně rozhodovat.

-          Zlepšení orientace v čase, prostoru.

-          Zvýšení sebevědomí, sounáležitosti.

-          Zlepšení schopnosti chovat se ve společnosti tak, že ho společnost přijímá.

-          Příprava na co nejvíce samostatný život ( doprava, domácnost, společenské akce).

-          Docházka do školy a celoživotní vzdělávání.

-          Udržení vztahů mezi klienty a jejich rodiči.

-          Vyšší míra využívání běžných služeb ( škola, zdravotnictví, sport, kultura).

 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY:

Služby jsou poskytovány na principech respektu a partnerství.

 

 

OKRUH OSOB, U KTERÝCH JE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY VYLOUČENO:

-          osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení

-          osoby závislé na návykových látkách

-          osoby trpící akutní infekční nemocí

-          osoby s duševní poruchou, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (např. agresivita)

            

 

Aktuality

Návštěva z Holandska

21.05.2015 12:58
Dne 12.5.2015 nás navštívili naši partneři z organizace Het Vincentrum z Arnhemu v Holandsku....
>>

Chráněné bydlení - nová služba od 1.1.2015

18.11.2014 11:28
Od 1.1.2015 budemem poskytovat našim klientům novou službu - chráněné bydlení, služba je zatím pro...
>>

Únor 2014

21.02.2014 16:51
klienti byli pozváni na maškarní karneval do Domova Barbora
>>

Prosinec 2013

12.01.2014 16:40
Jako každý rok i letos se konala vánoční diskotéka v kapli a tak jako každý rok si ji všichni užili
>>

Září 2013 - akce pro klienty

03.10.2013 15:03
V září 2013 se klienti mimo jiných činností zúčastnili dne 17.9.2013 akce"posvícení" v Zásmukách,...
>>

Vzdělávání našich pracovníků

29.08.2013 12:28
Naše organizace se zúčastnila Individuálního projektu Středočeského kraje „Zvyšování kvality...
>>

Napište nám!

03.10.2012 13:55
Byli jste u nás spokojeni? Chcete se s námi podělit o své zkušenosti? Chcete získat více informací?...
>>

Vítejte na našem novém webu!

03.10.2012 13:54
Spustili jsme novou internetovou prezentaci, na které najdete kromě obvyklého výčtu služeb i...
>>

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode